Monica Magli

Roberto Pirola

Svezia

Alessandro Barbagallo, Giottiline

Renzo Kerkoc, Tecnoform

Joerg Reithmeier, Lippert

Valerio Papale, Agos